Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. мат. Михаил Хамамджиев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

ас. мат. Михаил Хамамджиев
Кабинет 317 (Ректорат)
E-mail m_hamamdjiev@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2011