Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
E-mail stoyan26@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2013