Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

ас. арх. Нора Йорданова

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

ас. арх. Нора Йорданова
E-mail noraj@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2017