Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева