Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Велина Стоянова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Велина Стоянова
Кабинет 411Р
E-mail vel.stoyanova@gmail.com

Лекционни курсове

 

 

Курсови задачи и задания

Други