Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. д-р инж. Добромир Филипов

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

ас. д-р инж. Добромир Филипов
Кабинет каб.125Р, лаб. 122, 123 Р
Приемно време

заверка на летен семестър:

 Понеделник от 9.00ч. до 12.00ч.  

 Вторник от 9.00ч. до 12.00ч.

            

E-mail dobrigf@abv.bg

Лекционни курсове

Упражнения по анализ и обработка на цифрови изображения

Упражнения по теория на сигналите

Образование

 Доктор по научна специалност ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ - 2018г.

Магистър инженер геодезист, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - 09/1995г. -06/2000г.

Езици

Английски,

Руски

Научни интереси

Цифрова фотограметрия и Дистанционни методи; Обработка на изображения; Създаване на тримерни модели на повърхнини и обемни тела; ГИС; Безпилотни летателни системи - методи за заснемане и обработка на цифрови изображения от тях.