Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Кабинет А1005
Телефон +359888514954
E-mail dikaloyanov@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

Географски информационни системи - Урбанизъм 2 курс, Архитектура - 5 курс - специализанти към катедра "Градоустройство"

Образование

Магистър по Архитектура 1999г.

Езици

английски и руски

Професионални умения

Градоустройство, Архитектурно проектиране, ГИС

Научни интереси

Приложение на ГИС в Устройственото планиране

Членство

КАБ

Информация