Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
Кабинет Б749
Приемно време

 

понеделник от 9 до 11 часа

Телефон 9635245/619
E-mail kucarova_fte@uacg.bg
Семейно положение омъжена, с две деца
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

 Специални железници

Железопътно строителство за ССС-АЕО

Образование

2010г. - 2015г. - УАСГ гр. София, ФТС, катедра "Железници"- доктор, 1995г. - 2000г. – УАСГ гр. София - магистър транспортно строителство, специализация железопътно строителство 1991г. – 1995г. – Строителен техникум “Ангел Попов” гр. В. Търново – техник по строителство и архитектура

Езици

английски език руски език

Членство

От 2005 – Член на КИИП (камара на инженерите в инвестиционното проектиране)

Участие в проектиране и строителство

По-важни обекти: 2000 Зимница-Стралджа ремонт на малки съоръжения 2001 Вакарел-Веринско авторски надзор 2001 водосток за г.Кунино и др.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Земно платно, водостоци Железен път, Релсов път, Релса, Траверса, Баласт, Трошен камък Трасе на жп линия, План, Надлъжен профил, Напречни профили Проектиране на жп линии, жп гари

Книги


Учебни материалиКурсови задачи и задания