Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Евелина Иванова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Кабинет Б2б
Приемно време Приемни часове летен семестър 2016-2017 уч. година: чрез електронната поща, която е дадена за връзка на съответния випуск.
Телефон 9635245/661
E-mail eivanova_fte@uacg.bg

Образование

2011 - 2013 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 10.2013 г. Образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни конструкции”.
11.2010 Регионален център за дистанционно обучение към ПУ „Паисий Хилендарски” - Консултант по ИКТ.
2009 - 2010 Висше строително училище „Любен Каравелов”, гр. София - Магистър инженер, Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.
1997 - 2003 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София - Магистър инженер, Специалност “Транспортно строителство”.

Друга информация

Преподавателят не използва посочената електронна поща.
 

 

 

Лекциите по дисциплините, които води доц. д-р инж. Е. Иванова, се предоставят на хартиен носител от лектора. Новите указания за проектирането по подземни транспортни съоръжения (2016-2017) се предоставят на хартиен носител.

Книги

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Проф. д-р инж. Илия Иванчев; д-р инж. Евелина Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 1
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 2
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 3
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Учебни материали

Подземни транспортни съоръжения
Д-р инж. Евелина Иванова

Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения
доц. д-р инж. Евелина Иванова , доц. д-р инж. Лазар Георгиев