Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Христо Дечев

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Христо Дечев
Кабинет Р425
Приемно време

По време на заверка зимен семестър на учебната 2016/2017 година: 

03.01.2017 - 9:00-12:00; 04.01.2017 - 13:00-17:00; 05.01.2017 9:00-12:00; 06.01.2017 9:00-12:00

 

 

Телефон +359 878 401 600
E-mail hristo.dechev@yahoo.com
Семейно положение женен с едно дете

Лекционни курсове

Математическа обработка на геодезически измервания - задочно обучение, Геодезически факултет

Кадастър - редовно обучение на студентите от Геодезически факултет

 

Образование

 Висше - магистър по "Геодезия, фотограметрия и картография", ВИАС

 Образователна и научна степен "доктор", УАСГ

Езици

 английски

Научни интереси

 Информатика, кадастър, обработка на геодезични измервания 

Участие в научно-изследователски проекти

 „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”

Участие в международни проекти

Пилотен проект по програма PHARE за кадастър и имотен регистър - гр. Добрич.

Проект за изграждане на интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 кадастър, геодезия, информационни системи, ГИС

Учебни материали


точност на КК
въпрос № 14

точност на КК
въпрос № 14

Информация

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИХоби

 туризъм и фотография