Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
Кабинет P311
Приемно време

Приемно време:

Дати за изпити:

Геодезия, 1 част - 03.09.2019, 8:30 ч, зала: ... за студенти Геодзия 1 курс

Геоинформатика, част 1 и 2 - 04.09.2019. 8:30 ч. зала: ... за студенти Геодезия 2 курс

Геодезия, 1 част - 10.09.2019, 8:30 ч. зала: ... за студенти Геодезия 2, 3, 4, 5 курс

Геоинформатика, част 1 и 2 - 11.09.2019. 8:30 ч. зала: ... за студенти Геодезия 3, 4, 5 курс

Геодезия за студенти задочно обучение от ХФ, ТФ, всяка една от по горе посочените дати.

E-mail ppavIov_fsg@uasq.bg

Лекционни курсове

Геодезия 1 част

Геоинформатика 1 и 2 част

Образование

Нaчално, Oсновно, Cрeдно cпeциалнo, Bисшe, Дoктoр

Езици

Бългaрски, Basic, Fortran, Pascal, Avenue, SQL, C, C++

Друга информация

в. “Литературен фронт” август 1973 г. „...Каквото и да правим в училището, колкото и умно, колкото и упорито да го правим – слаби ученици ще има, а следователно и второгодници, това ще е напълно естествено... Не е естествено да искаме да няма. И не само че не е естествено, но повтарям: вредно е, защото поставянето на едно невъзможно изискване пред учителите неизбежно води до извращения: учителят се вижда принуден да пише спасителни тройки и четворки, за да няма повтарящи ученици и да не попада той лично в категорията „слаб учител”

Николай Хайтов

 

Пази боже сляпо да прогледа

Чл. 3. на Конституцията Официалният език в републиката е българският.

КонспектиКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.


Учебни материали

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Курсови задачи и задания


Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Други

Информация

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина