Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Кабинет P313
Приемно време

03.06.2019->13-15ч

04.06.2019->15:30-17ч.

05.06.2019г.->13-15ч.

 

E-mail kmikrenska_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Многоцелеви кадастър-специалност "Геодезия"

Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти-специалност "Геодезия"

Геодезия-специалност ТС

Образование

УАСГ,инженер по геодезия

Доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ

Езици

Английски език-писмено и говоримо;

Руски език-писмено и говоримо

Професионални умения

КИИП-ППП;
Правоспособност по ЗКИР;

Членство

КИИП, СГЗБ

Факултетен съвет на Геодезически факултет

Участие в научно-изследователски проекти

Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване: Дейност 3 „Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4„Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, 2013-2014

Конспекти

Геодезия за ТС
доц.Микренска

Учебни материали

Правила за заверкаДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова