Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р арх. Георги Даскалов

Архитектурен факултет, Катедра Обществени сгради

гл.ас. д-р арх. Георги Даскалов
Кабинет 1001
Приемно време вторник | 08h00—10h00 | каб. 1001
Телефон +359 88 799 0066; 029808995
Факс 029808995
E-mail gdaskalov@yahoo.com
Уебсайт www.esterobg.com

Образование

магистър

Езици

 • руски;
 • английски.

Професионални умения

развиване и управление на проекти

Научни интереси

 • формообразуване
 • архитектура и художествен синтез

Научна дейност

 докторант на самостоятелна подготовка в НХА

Членство

 • КАБ
 • САБ

Участие в проектиране и строителство

 • търговски обекти с бензиностанции;
 • нефтени бази;
 • биогаз инсталации от биогенни, битови и вредни отпадъци;
 • устройствено планиране.

Научни и академични длъжности

главен асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

формообразуване, моделиране на пространството, художествен синтез

Други длъжности и дейности

 • управител на архитектурно-консултантско бюро;
 • хоноруван преподавател в НХА.

Хоби

 • скулптура;
 • пчели.