Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова

Геодезически факултет, Катедра Земеустройство и аграрно развитие

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова
Кабинет Р324
Приемно време

 

 

E-mail ivkamen@abv.bg
Семейно положение омъжена, един син
Постъпил в УАСГ 2004

Лекционни курсове

"Оценка на недвижими имоти І част" и "Оценка на недвижими имоти ІІ част" за студентите от специалност "Геодезия", ІV курс;

"Оценка на недвижими имоти ІІІ част" за студентите от специалност "Геодезия", V курс;

"Принципи на оценяване"  за студенти от специалност "Устройство и управление на земи и имоти", ІІІ курс.

 

 

Образование

Магистър, специалност "Земеустройство", УАСГ;

Доктор, научна специалност "Земеустройство (вкл.кадастър и оценка на недвижими имоти)", УАСГ.

Езици

Руски език, Немски език, Английски език

Научни интереси

Оценка на недвижими имоти, Земеустройство

Научни и академични длъжности

главен асистент

Друга информация

Изпитът по "Принципи на оценяване" за студентите от специалност УУЗИ, ІІІ курс ще се проведе на 19.06.2019 г. (сряда) от 9.30 ч. в 308 зала на Ректората.

Правила за заверка