Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

ас. арх. Миряна Йовчева

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

ас. арх. Миряна Йовчева
Кабинет 1026
Телефон 9635245/
E-mail m_yovcheva@mail.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2008

Лекционни курсове

 Участие в лекционни курсове и семинари със студенти спец. „Архитектура“ от 3 и 4 курс, студенти спец. „Урбанизъм“ – 1 и 3 курс, студенти специалност „Геодезия“ 3 курс;
Участие в следните учебни модули:
„Градско планиране“ – спец.“Урбанизъм“
„Умения за учене и комуникация“ – спец.“Урбанизъм“
„Градосутройство“ – учебен проект I-ва и II-ра част, спец.“Архитектура“
„Проект за малко селище“, спец. „Урбанизъм“
"Проект по урбанистично планиране“ – спец.“Геодезия“; „Ланшафт“ проект , спец.“Архитектура“;

Образование

Висше образование - УАСГ-гр.София, специалност "Архитектура", направление "Градоустройство" - магистър

Средно образование - ОМГ"Академик Кирил Попов" гр.Пловдив - математика с английски език

Основно образование - СОУ"Св.Климент Охридски" гр.Пловдив

Езици

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Четене - отлично
• Писане - отлично
• Разговор - добро

РУСКИ ЕЗИК
• Четене - добро
• Писане - добро
• Разговор - добро

 

Научни интереси

- градоустройствено планиране и проектиране;

- съвременни тенденции и урбанистични явления;

- city branding и визия на града;

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 урбанизъм, градско планиране, градско свиване, демографско свиване, urban sprawl

Други длъжности и дейности

Експертно лице към "Фонд за устойчиво градско развитие на София"

Публикации

Йовчева, М. "Реалността на свиващите се градове", Годишник на УАСГ, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012 , София 2012
 

 

Друга информация

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие - доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

Учебни материали

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева

Курсови задачи и задания

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
Други

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012

Хоби

приложни изкуства и фотография