Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

До дипломантите от ХТФ

19.05.2017

Моля да посетите факултетната канцелария на ХТФ, за да проверите на място данните (лични, оценки и др.), които са необходими при изготвянето на дипломата за висше образование и нейното приложение.Source: Деканат ХТФ