Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Разпределение на ПРЕДДИПЛОМАНТИТЕ от специалност "АРХИТЕКТУРА" по катедри за УГ 2017/2018

03.07.2017
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите списък с разпределение на преддипломантите от специалност "Архитектура" по специализирани катедри за учбната година 2017/2018

Source: Деканат на АФ