Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ПОКАНА за 5 Научна конференция "Съвременни технологии в културно-историческото наследство" .

13.09.2017, доц.др.арх.Г.Кутова

 5-тата Научна конференция "Съвременни технологии в културно-историческото наследство" ще се проведе от 12 до 14 октомври т.г.Приложени са покани на български и английски език.

За повече информация http://conference-design.tu-sofia.bg

Photo Gallery

  • Покана на български език
  • Покана на английски език