Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

СПИСЪК НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ

06.12.2017, Деканат ГФ
Уважаеми студенти в Геодезически факултет при УАСГ, съгласно приет ПРАВИЛНИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АКАДЕМИЧНО НАСТАВНИЧЕСТВО в Университет по архитектура, строителство и геодезия, всеки студент в УАСГ има право да избере наставник (от приложения списък) за целия срок на следването си и да получава от него помощ и подкрепа в процеса на обучение
Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия с цел създаване на условия за по-пълноценна връзка между студентите и техните преподаватели, с оглед получаване на съдействие и сътрудничество за успешно протичане на обучението на студентите; за повишаване на удовлетворението им от учебния процес

Source: Деканат ГФ