Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

АФ Конкурс за предварителен избор на студент по архитектура за стипендия на Нормън Фостър

23.02.2012, Милена Металкова-Маркова

Комисия от УАСГ ще избере един кандидат за участие в конкурс за стипендия за пътуване на името на Нормън Фостър.
Желаещите студенти по архитектура от 2 до 5 курс включително
да представят до 19 март 2012 -9.00 ч следните материали в кабинет 209 на 2 етаж на Блок А на УАСГ:
1. Плакат А1 с място, тема, цел и маршрут на предвиденото пътуване на английски език.
2. Мотивация за участие до 100 думи на английски език. Моля напишете и координати за връзка.
Избраните кандидати ще бъдат поканени на събеседване с членовете на журито.
За повече информация моля вижте www.architecture.com/fosterscholarship