Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВЕ: ОПИТ В САЩ

07.06.2019

 ПРОФ. Д-Р ИНЖ. БОЖЕДАР ЯНЕВ
25, 26, 27 и 28.06.2019 г., 16,15 ч., зала 228, УАСГ

  1. Кратък обзор на еволюцията в мостовото строителство. Критични фактори: предлагане / търсене: материали / транспорт
  2. AASHTO (1928 – 2019): ASD, LFD, LRFD. Методи на проектиране: предлагане / търсене: съпротивление / натоварване. ASD: Allowable Stress, Допустими напрежения; LFD: Ultimate Strength, Крайни натоварвания LRFD: Limit Stress, Гранични състояния. Търсене / предлагане: Детерминизъм / вероятности. Натоварване / Съпротивление / Факториране Източници на несигурност и средства за моделирането им.
  3. FHWA (1967 – 2009): Управление на пътни мостовe. Инвентар.
  4. Експлоатационен цикъл. Средства на интервенция: реконструкция, рехабилитация, ремонт, поддръжка. Методи на избор.
  5. Състояние и видове оценка на конструкциите. Методи на инспекция.
  6. Примери.