Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини

Новини

Покана за SHARE Sofia 2019
14.05.2019

Източник: Деканат на АФ
Конкурс "Единството на УАСГ"
01.04.2019
Студентски конкурс за пластика на тема" Единството на УАСГ"
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Д. Недялков
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Източник: катедра "Жилищни сгради"
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Д. Недялков
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Източник: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на дисертационния труд на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА
14.03.2019, Д. Недялков
Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА на ...
Източник: катедра "Гродоустройство"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6