Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини

Новини

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Д. Недялков
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Източник: катедра "Жилищни сгради"
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" НА АФ ПРИ УАСГ
22.03.2019, Д. Недялков
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Източник: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на дисертационния труд на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА
14.03.2019, Д. Недялков
Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА на ...
Източник: катедра "Гродоустройство"
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент
08.03.2019, Д. Недялков
КОНКУРС за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство" по научната ...
Източник: катедра "Рисуване и моделиране"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 ... 57