Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини

Новини

Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите
08.05.2018, Деканат на ГФ
Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в геодезически факултет на ...
Източник: Деканат на ГФ
Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти
08.05.2018, Деканат на ГФ
Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти за студентите от Геодезически факултет на УАСГ
Източник: Деканат на ГФ
Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми
08.05.2018, Деканат на ГФ
ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението ...
Източник: Деканат на ГФ
СЪОБЩЕНИЕ до дипломираните студенти от Геодезически факултет през ноември 2017 г. и януари 2018 г.
23.04.2018, Деканат на ГФ
 Дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП (през януари 2018 г.) и УУЗИ (през ноември 2017 г.) към Геодезически факултет при ...
Източник: Деканат на ГФ
Процедура за избор на директор на НИГГГ към БАН
04.04.2018, Деканат ГФ
Уважаеми колеги, Приложено прилагаме копие от публикуваната в сайта на БАН www.bas.bg обява за избор на директор на Национален институт по ...
Източник: Председател на БАН
Публична защита на докторска дисертация на инж. Деница Стефанова Савова – Георгиева
26.03.2018, Деканат ГФ
На 25.04.2018 г. от 17:15 ч. в зала 316 в Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Деница Стефанова Савова ...
Източник: Деканат ГФ
ПРЕДСТАВЯНЕ на българската специализирана софтуерна система за работа с географски данни CadIS
23.03.2018, Деканат ГФ
Уважаеми колеги и студенти от Геодезически факултет, В сряда 28.03.2018 г. ще има представяне на българската специализирана софтуерна ...
Източник: Деканат ГФ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
28.02.2018
в ПЪРВАТА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА посветена на бъдещата Зала на музикалните изкуства в България.
Съобщение за международна практика
22.02.2018
На основание на договор между УАСГ и Югозападния държавен университет в град Курск, Руската федерация, през месец август 2018 г. ще се ...
РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
09.02.2018, Деканат ГФ

Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 31