Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Покана за Общо събрание на ХТФ

09.01.2018, Председател на ОС на ХТФ

ПОКАНА
за участие в работата на Общото събрание на ХТФ

На основание на чл. 26 (6) от Закона за висшето образование и чл. 9 (3) от Правилника за управление на УАСГ


СВИКВАМ


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ


на 20 ФЕВРУАРИ 2018 г. (вторник) от 17 15 ч. в зала 224 при следния


ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода февруари 2017 г. – февруари 2018 г.
2. Обсъждане и гласуване на доклада.
3. Избор за актуализиране на състава на Факултетния съвет на Хидротехнически факултет (студентска квота).

 

08.01.2018 г.

Председател на Общото събрание на ХТФ:
/доц. д-р инж. С. Димитрова/Източник: Деканат ХТФ