Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Удължаване на срока за подаване на документи за Учебно-производствена практика в Москва, Русия на ГФ в Московски Държавен Университет по Геодезия и Картография - МИИГАиК.

10.05.2017, Деканат на ГФ
Геодезически факултет на УАСГ набира кандидати за провеждане на учебно-производствена практика в Москва, Русия през периода 1 Юли до 30 Август 2017 г. (продължителност 10 дни). Практиката ще се проведе в Московски Държавен Университет по Геодезия и Картография - МИИГАиК.
Условия за участие в обмена: 1. Кандидатите да са от трети или четвърти курс. 2. Студентите да владеят английски език. Владеенето на руски език е предимство. 3. Да имат валиден задграничен паспорт, минимум 6 месеца след приключване на обмена (т.е. поне до 28.02.2018 година). 4. Студентите покриват своите пътни разходи до Москва (приблизително 350 евро). 5. Необходими джобни пари около 200 евро - за сувенири и други лични разходи. 6. Студентите посрещат и придружават руските студенти по време на техния престой в България. 7. Провеждането на практиката в Москва се признава за учебно-производствена практика в УАСГ. Кандидатстването става с Молба до Декана на ГФ. В молбата се посочват трите имена, факултетен номер, курс и телефонен номер. Към молбата се прилага копие от задграничния паспорт валиден поне до 28.02.2018 година. Студентите, които са подали документи без копие от валиден задграничен паспорт няма да бъдат допускани до класиране! Класирането ще бъде по успех. Молбата за участие в обмена се подава в Канцеларията на ГФ, стая 208А на Ректората в срок до 16 часа на 18.05.2017 г. Приемащата страна подсигурява: общежитие, закуска и вечеря, билети за градски транспорт, музейни такси, осигурява трансфер от и до летището. На студентите ще се издаде сертификат за проведената практика в Москва.