Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

Публична защита на дисертационния труд на инж. Георги Чанков

29.06.2017, катедра "Пътища"

 На 06.07.2017 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в зала 220 ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема: "Анализ и оценка на методите за изследване на коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и прогноза на грапавостта им" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия.

Рецензии, становища, автореферат, както и заповедта за назначаване на научното жури ще намерите в прикачения файл!

 


Източник: Факултет по транспортно строителство