Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

ВАЖНО !!! Срока за подаване на документи за кандидатстване в магистърска програма „Транспортно строителство“ се променя

13.09.2017

Документи ще се подават в канцеларията на Факултета по транспортно строителство до 14:00 часа на 15.09.2017 г.. Документите за кандидатстване са както следва:

1) Заявление до Ректора на УАСГ по образец – може да го намерите в прикачения файл или да го получите на място в канцеларията на ФТС.

2) Оригинал и копие от диплома за завършена степен на висше образование (бакалавърска или магистърска).

3) Автобиография с посочен подробен трудов стаж по специалността.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на сайта на УАСГ и пред канцеларията на ФТС на 18.09.2017 г., а записването на студенти ще се извършва от 19.09.2017 г. до 21.09.2017 г..

Документи за записване: именник, студентска книжка, две снимки, медицинско свидетелство и документ за платена такса (приведена по банков път). Допълнителна информация се получава в канцеларията на Факултета по транспортно строителство или на тел. 02963 52 45/ 590.Източник: Факултет по транспортно строителство