Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Процедура по защита на дисертационен труд на арх. Снежина Георгиева, редовен докторант към катедра „Жилищни сгради“ на АФ при УАСГ

13.09.2017

Със Заповед № 439/17.05.2017 г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с процедурата по защита на дисертационен труд на тема: „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ по научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения и детайли“ в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ на редовния докторант към катедра „Жилищни сгради“ арх. Снежина Георгиева с научен ръководител проф. д-р арх. Боряна Генова.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.09.2017 г. от 14:00 ч. в зала 316.

В приложените материали са представени Заповедта на Ректора на УАСГ, автореферат и автобиография на докторанта арх. Снежина Георгиева, както и рецензиите и становищата на членовете на Научното жури.

 Източник: катедра Жилищни сгради, АФ