Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

09.11.2017, Петър Филков

 Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) и Хидротехническият факултет (ХТФ) към УАСГ обявяват конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за студенти и докторанти по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2017 - 2018 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университетите в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия.

 Мобилностите са предназначени за докторанти към ХТФ на УАСГ или студенти от ІV или V курс по специалностите „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“ и „Хидромелиоративно строителство“. Броят на мобилностите е две – една за Университета в Ниш и една за Университета в Нови Сад, Р. Сърбия. Необходимо е владеене на английски език.
Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 650 Евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване: 180 Евро
Минимална продължителност на престоя: 3 месеца (само за докторанти)
Максимална продължителност на престоя: 5 месеца (задължителна за студенти)
Заявления се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 11.12.2017 г. Докторантите трябва да представят копие от заповед за зачисляване в докторантура.Източник: Хидротехнически факултет, ЦМДМ