Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

Покана за Общо събрание на СФ

15.01.2019, Д. Динев

 ПОКАНА
за участие в работата на ОС на СФ

На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование

СВИКВАМ
Общото събрание на Строителния факултет
на 24.01.2019 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в зала 226, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода януари 2018 г. – януари 2019 г.
  2. Обсъждане и приемане на доклада.
  3. Избор за актуализиране състава на Факултетния съвет на Строителен факултет.
     

21 Декември 2018 г.

Председател на Общото събрание на СФ: доц. д-р инж. Румяна Захариева
 

 Източник: Председател на ОС на СФ