Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Публична защита на дисертационния труд на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА

14.03.2019, Д. Недялков

Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА на тема "Интеграция на култура, история и природа в големите градове на България. Модел за интеграция на открити пространства и културно наследство" ще се проведе на 01.04.2019 г. в зала 316, корпус А от 17.00 ч.

Във връзка с представяне на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност "Териториално ландшафно устройство и градоустройство" на тема "Интеграция на култура, история и природа в големите градове на България. Модел за интеграция на открити пространства и културно наследство" с автор арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА, публикуваме следните документи:

1. Заповед на Ректора,

2. Автобиография на арх., ланд. арх. Петя АЛЕКСАНДРОВА,

3. Автореферат,

4. Рецензия на доц. д-р арх. Георги БОЯРОВ,

5. Рецензия на проф. дан арх. Иван НИКИФОРОВ,

6. Становище проф. д-р арх. Валери ИВАНОВ,

7. Становище доц. арх. Йордан ТЪРСАНКОВ,

8. Становище доц. д-р арх. Димитър ВЛАСАРЕВ.Източник: катедра "Гродоустройство"