Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Учебни практики в Русия (Москва) за ХТФ

23.04.2019, Петър Филков

Хидротехническият факултет организира провеждането на летни практики в Московския държавен строителен университет (МГСУ) за студенти от специалности "Водоснабдяване и канализация", "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство".

 Практиките са две: "Водоснабдяване и канализация" и "Хидротехнически съоръжения".

За всяка практика ще има група от по 6 студенти от ІІІ или ІV курс. На участниците ще се признава съответната практика по учебен план.

При посещението в Москва нощувките и транспорта из града и до обектите ще са за сметка на домакините от МГСУ. Всички останали разходи - за храна, пътни до и от Москва - ще са за смекта на участниците.

Предвижда се практиките да се проведат в периода 15 юли - 10 август. Студентите, участващи в практиката ще имат ангажименти и при посрещане на руската група у нас в посочения период.

Заявление за участие в практиката се подава до 31 май 2019 г. в Канцеларията на ХТФ.

Кандидатите трябва да посочат име, факултетен номер, курс и специалност, както и за коя практика кандидатстват. Допуска се студенти от спец. ВиК да кандидатстват за практиката по "Хидротехнически съоръжения" или студенти от спец. ХМС да кандидатстват за практиката по "Водоснабдяване и канализация".

 Източник: Хидротехнически факултет