Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Семинар по международен проект AUSMIP+ ЕRASMUS MUNDUS
06.06.2012
На вниманието на докторантите и преподавателите от УАСГ.
Конкурс за доцент за нуждите на катедра "Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика"
01.06.2012, Катедра "Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика"

Source: Катедра "Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика"
На 07.05.2012 от 09:00 ще се проведат изпитите със задочниците и прекъсналите студенти. Явяващите се ще бъдат настанени в зала 410.
03.05.2012, Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Source: Катедра "Геодезия и геоинформатика"
Правила за заверка
27.03.2012, Катедра "Геодезия и геоинформатика"
Изборна процедура за ръководители на катедрите от Геодезическия факултет
06.03.2012, Председател на комисията: доц. д-р инж. А. Делиева

Source: Геодезически факултет
Отчет на Декана на Геодезически факултет за периода 2008-2012 година
16.01.2012, проф. д-р инж. Славейко Господинов

Source: Геодезически факултет
Go to page 1 ... 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31