Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на инж. Иванка Георгиева Каменова, докторант към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

04.09.2017, Деканат ГФ
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 28.09.2017 г. от 17.15 часа, зала 318, Ректорат на УАСГ.


Source: Деканат ГФ

Заповед
Деканат ГФ

Автореферат
Деканат ГФ