Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Геодезия”

18.01.2018, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2017 година (2ри дипломен семестър) ще се проведат от 22.01.2018 г. до 24.01.2018 г. вкл. от 09:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в зала 520 Ректорат.


Source: Деканат ГФ