Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Доклад на Декана на ГФ за периода февруари 2017 г. - януари 2018 г.

29.01.2018, Деканат ГФ
Доклад на Декана на ГФ за Общо събрание на факултета насрочено на 30 януари 2018 г.


Source: Деканат ГФ