Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

РАЗПИС за лекциите и упражненията в АФ на УАСГ, летен с-р 2017/2018 уч. година

02.02.2018
Специалности: - Архитектура - регулирана професия - Магистър (MA) - Урбанизъм - Бакалавър (BA) - Урбанизъм - Магистър (MA) за бакалаври - Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране - Магистър (MA)

Source: Деканат на АФ