Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Съобщение за международна практика

22.02.2018

На основание на договор между УАСГ и Югозападния държавен университет в град Курск, Руската федерация, през месец август 2018 г. ще се осъществи традиционният обмен на студентски групи между двата университета.

Българската група ще се състои от осем студенти и двама ръководители.
Практиката е насочена за студенти от Строителния факултет, като при свободни места, след 16.03.2018 г., ще се класират и студенти от останалите факултети, които са подали молба и представили нужните документи.

За кандидатстване в тази форма на лятна практика се изисква :
1. Молба до Декана на СФ
2. Справка за успех
След класиране одобрените студенти представят:
1. Копие на задграничен паспорт. (В паспорта трябва да има не по-малко от 2 чисти (празни) страници за виза. Копие на паспорта - страницата със снимка, валидност на паспорта в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата - до 01.03.2019 г.)
2. Два броя цветни снимки паспортен образец (3,5 x 4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки)
За участие в обмена студентите ще се класират по успех.
Владеенето на английски и/ или руски език е задължително.
Разходи: 250-400 евро ( в зависимост от времето на закупуване на самолетните билети. Срокът за закупуване на билетите е 30.03.2018 г.)
Период на обмена: 7-10 дни (договаряне с приемащия университет и в зависимост от самолетните билети)
Приемащата страна поема всички разходи по настаняването и изхранването на гостуващата група в Курск.
Студентите заплащат своите пътни и лични разходи.
На студентите от Строителния факултет лятната практика в Югозападния държавен университет в град Курск се признава за учебна практика.
Всички студенти ще получат сертификат от приемащия университет за проведената практика.
Българските студенти ще имат възможността да посетят интересни строителни обекти, културно–исторически забележителности, уникални открити рудници на т.н. Курска магнитна аномалия.
Групите при това посещение обикновено си организират и кратък престой на връщане в град Москва (1-2 дни по договаряне)
Уважаеми колеги студенти, не пропускайте тази много добра възможност да посетите Руската федерация, да видите интересни строителни обекти, уникални забележителности и да създадете нови приятелства!

Документите се подават в Ректорската канцелария.
Срокът за подаване на всички необходими документи за участие
в обмена е до 16 март 2018 г.
За повече информация:

Ректорска канцелария: г-жа Ирина Иванова, тел: 0882863020