Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина във ФТС на УАСГ

06.06.2018