Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Възможност за участие в конференция с публикация за млади учени

13.10.2018, Деканат на АФ

 Конференция за докторанти и млади учени в Техническия университет - за повече информация и регистрация на сайта на конференцията,
http://mf.tu-sofia.bg/mit/.

Участието на младите учени е безплатно.

Срок за предаване на доклада - 20 октомври.