Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА СП. "АРХИТЕКТУРА", 21-25 януари 2019 г.

16.01.2019
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите график за работа на Държавните дипломни комисии за сп. "Архитектура", I дипломна сесия, 21-25 януари 2019 г.

Source: Деканат на АФ