Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Хидростроителство - защитена специалност

04.02.2019

 С Решение на Министерски съвет от 23.01.2019г. в Списъка на защитените специалности се добавя специалността „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Определянето на специалността „Хидростроителство“ за защитена е от значение не само за компетентната експлоатация на водните басейни и безопасността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда, но има пряко отношение и към националната сигурност. Публикувяно е в ДВ бр. 10.