Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

70 ГОДИНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Юбилейна международна научно-техническа конференция

14.03.2019

 СОФИЯ, УАСГ, 7-8 НОЕМВРИ 2019

 На 02 ноември 2019 г. се навършват 70 години от основаването на Хидротехническия факултет на УАСГ.

С организирането на научно-технически форум по случай 70-годишния юбилей на Хидротехническия факултет имаме за цел да срещнем учени и професионалисти, работещи в областта на водното строителство, управлението на водните ресурси и опазването на околната среда.

Чрез представянето на последните тенденции в тези сфери, с обмена на знания, споделянето на постижения, идеи и виждания за развитието на водния сектор целим да изтъкнем значимостта на проблемите, свързани с водите, да популяризираме ролята и дейността на хидроинженерите и да допринесем за формирането на нови насоки за научни и научно-приложни изследвания в отделните тематични направления.Source: деканат ХТФ