Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ ЗА СЕКТОР ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

22.03.2019

 

ПОКАНА
МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ ЗА СЕКТОР ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО, ОРГАНИЗИРАНА ПО СЛУЧАЙ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

Photo Gallery
Source: деканат ХТФ