Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Изследване и проектиране на строителни конструкции

Изследване и проектиране на строителни конструкции

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Изследване и проектиране на строителни конструкции
Учебен план
Анотации

Магистърската програма “Изследване на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of Technology, Göteborg, Department of Civil Engineering. При определени условия студентите, обучаващи се по тази програма, могат да провеждат няколкомесечно обучение в тези университети, което се финансира по действащата програма ЕРАЗЪМ. Този магистърски курс е завършен успешно от няколко випуска редовни студенти, които са намерили добра реализация като научни работници и преподаватели в наши и чуждестранни университети, а също така и като експерти, консултанти и проектанти във водещи международни и български компании.