Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Организация и управление на движение

Организация и управление на движение

От 2017 година във Факултета по транспортно строителство
започва приемането на студенти по НОВА бакалавърска специалност „Организация и управление на движението“, със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение и прием след средно образование. Обучението по специалността се провежда в седем учебни семестъра и един дипломен семестър.

Бакалавърската специалност по „Организация и управление на движението” е разработена съвместно с Академията на МВР и има за цел да подготви специалисти, необходими както за нуждите на транспортното строителство, така и за организацията, контрола и безопасността на съвременното натоварено движение. Това е една универсална специалност, която съчетава уменията на строителния инженер, мениджъра и компютърния специалист.
Организацията и управлението на движението е една от най-бързо развиващите се и перспективни области в Европейския съюз, САЩ и всички страни с натоварено движение. В нашето съвремие, особено в големите градове, това е сложен, високо технологичен процес, който изисква добре обучени специалисти, притежаващи знания и умения в различни области.