Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии / Описание

Описание

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии
Учебен план
Анотации

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg