Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Фотограметрия и пространствени информационни системи / Описание

Описание

Фотограметрия и пространствени информационни системи - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Фотограметрия и пространствени информационни системи
Учебен план
Анотации

Фотограметрия и пространствени информационни системи
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалаври и магистри в област на висше образование 5. Технически науки – основно за професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, както и за професионални направления от област на висше образование Технически науки, свързани с електротехника, електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, математика и информатика.

Придобилите квалификационна степен „Магистър”-инженер, специалност „Фотограметрия и пространствени информационни системи” ще придобиват квалификация в областта на Фотограметрията и дистанционните методи, Пространствените информационни системи и ГИС. Завършилите магистри ще работят в сферата на създаване и поддържане на системи за пространствена информация, използващи фотограметрични методи и технологии, в частни фирми и държавни институции.
Срокът на обучение e 2 години ( 4 семестъра) като последният семестър се разработва дипломна работа. В последния семестър се разработва проект по избрано направление и се разработва и защитава дипломен проект. Предвижда се обучението да се извършва в редовна форма на обучение при следните варианти:
- платено обучение на български език;
- платено обучение на английски език при възможност за формиране на групи.