Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Инженерна екология / Описание

Описание

Инженерна екология - Бакалавър (BA)

Инженерна екология
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон 0884358084; (+359 2) 963 52 45/798; +359 884 358 084
Факс (+359 2) 865 66 48
E-mail dean_fhe@uacg.bg

За учебната 2017/2018 година се въвежда новa бакалавърскa специалност – „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение.

В специалност „Инженерна екология“ се изучава тази част от дейността на хората, която е свързана със строителството, управлението, експлоатацията на инженерни системи и съоръжения (пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води, язовири, напоителни системи, водоснабдителни и канализационни системи) и влиянието им върху околната среда. Завършилите тази специалност имат разнообразни възможности за реализация като инженер - еколози в производствени предприятия и корпорации, министерства, общини, строителни фирми, експлоатационни предприятия и др.