Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Описание

Описание

Транспортно строителство - Магистър (MA)

Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean_fte@uacg.bg
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Специалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ още от създаването му. В нея се обучават инженерни кадри за пътното и железопътното строителство. Обучението включва проектиране, строителството и поддържане на пътища, железопътни линии, метро, трамвайни линии, улици, мостове, тунели и други съоръжения. 

Структура и съдържание на обучението
Брой семестри

 • 9 + 1 дипломен ТС
 • 10+1 дипломен ТС немски

Видове дисциплини

 • Основни задължителни:
 • Фундаментални: Математика, физика, програмиране, чужди езици и др.
 • Общоинженерни: Теоретична механика, Съпромат, Строитена статика, Земна механика, Строителни материали и др.
 • Специализирани: Стоманобетон и стоманобетонни конструкции, Проектиране на пътища и възли, Проектиране и строителство на жп линии, Строителство на пътища, Стоманобетонни мостове, Стоманени мостове, Тунели, Пристанища, Аеродруми, Въжени линии и др.

Академична и практическа част на обучението
Обучението се извършва в сградата на университета в центъра на София, корпус Б.
Практическото обучение започва в лабораториите на университета (над 60) и продължава с учебни, производствени и преддипломни практики във фирми и организации.

Факултетът разполага с лаборатории по:

 • Инженерна геология
 • Геотехническа лаборатория
 • Пътностроителна лаборатория
 • Железопътна лаборатория
 • Лаборатория по транспортни съоръжения
 • Компютърна зала 516
 • Математическа лаборатория
 • Компютърна лаборатория по ГИС

Випускниците от специалността
Получават квалификация строителен инженер по транспортно строителство и възможност за реализация в:

 • Прооектиране, строителство, ремонт и поддържане на транспортни обекти
 • Инвеститорски и строителен контрол

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

 • Учебна практика по геодезия
 • Учебна практика по строителни машини
 • Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
 • Учебна практика по строителна статика
 • Учебна практика по инженерна геодезия
 • Учебна практика по CAD
 • Учебна практика по специалността
 • Учебно-производствена практика
 • Преддипломна практика

Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.

Фото галерия

 • В лабораторията
 • Строеж на пътен възел